Máy Xông Hơi Coasts

    Máy xông hơi ướt Coasts KSA Serial được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và áp dụng thiết kế mới nhất cho dòng máy xông hơi ướt . Đầy đủ các chứng nhận kiểm định chất lượng của Cộng đồng chung Châu Âu và một số khu vực khác như Mỹ và Châu Á . Hàng nhập khẩu , đầy đủ linh phụ kiện kèm theo . Có xuất hóa đơn VAT.

 

       Máy Xông Hơi Amazon                Máy Xông Hơi Tylo                   Máy Xông Hơi Coasts              Máy Xông Hơi Hariva

       Máy Xông Hơi KingSteam           Máy Xông Hơi Steamist            Máy Xông Hơi Gunsan            Máy Xông Hơi Homesteam

COASTS KSA 60 (6Kw) Châu Âu

COASTS KSA 60 (6Kw) Châu Âu

11,500,000₫ 13,500,000₫
COASTS KSA 90 (9Kw) Châu Âu

COASTS KSA 90 (9Kw) Châu Âu

14,500,000₫ 17,000,000₫
COASTS KSA 120 (12Kw) Châu Âu

COASTS KSA 120 (12Kw) Châu Âu

25,000,000₫ 28,000,000₫
COASTS KSA 150 (15Kw) Châu Âu

COASTS KSA 150 (15Kw) Châu Âu

30,000,000₫ 35,000,000₫
COASTS KSA 180 (18Kw) Châu Âu

COASTS KSA 180 (18Kw) Châu Âu

35,000,000₫ 40,000,000₫
COASTS KSA 225 (22.5Kw) Châu Âu

COASTS KSA 225 (22.5Kw) Châu Âu

40,000,000₫ 45,000,000₫
COASTS KSA 240 (24Kw) Châu Âu

COASTS KSA 240 (24Kw) Châu Âu

45,000,000₫ 50,000,000₫
Máy xông hơi ướt COASTS KSB 60

Máy xông hơi ướt COASTS KSB 60

11,500,000₫ 13,500,000₫
COASTS KSB 90 (9Kw) Châu Âu

COASTS KSB 90 (9Kw) Châu Âu

14,500,000₫ 18,000,000₫
COASTS KSB 120 (12Kw) Châu Âu

COASTS KSB 120 (12Kw) Châu Âu

18,000,000₫ 20,000,000₫
COASTS KSB 240 (24Kw) Châu Âu

COASTS KSB 240 (24Kw) Châu Âu

45,000,000₫ 50,000,000₫
COASTS KSB 225 (22.5Kw) Châu Âu

COASTS KSB 225 (22.5Kw) Châu Âu

40,000,000₫ 45,000,000₫
COASTS KSB 180 (18Kw) Châu Âu

COASTS KSB 180 (18Kw) Châu Âu

35,000,000₫ 40,000,000₫
COASTS KSB 150 (15Kw) Châu Âu

COASTS KSB 150 (15Kw) Châu Âu

30,000,000₫ 35,000,000₫